Акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного»

Код за ЄДРПОУ: 00190503
Телефон: 057 700-34-40
e-mail: ukrniio@gmail.com
Юридична адреса: 61024 м. Харків, вул.Гуданова, 18
 
Відомості про підприємство
Код за ЄДРПОУ: 00190503
Повне найменування: Акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного»
Скорочене найменування (згідно Статуту): АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»
Юридична адреса: 61024 м. Харків, вул.Гуданова, 18
Керівник: Директор Мартиненко Валерій Владленович
Код території за КОАТУУ: 63000
Регіон: Харківська область
Депозитарна установа, що обслуговує емітента: ПАТ "МЕГАБАНК"
Депозитарій, що обслуговує емітента: ПАТ "Національний депозитарій України"
Статутний капітал (грн.): 165600.00
Державна реєстрація
Дата реєстрації: 16.12.1991
Орган: Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид економічної діяльності
Код за КВЕД: 72.19
Найменування: [2010] Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук
Контактна інформація
Телефон: 057 700-34-40
Факс: 057 714-29-45
E-mail: ukrniio@gmail.com
Цінні папери (ЦП)
Код ISIN: UA4000076384
Вид ЦП: Акції іменні прості
Номінальна вартість (грн.): 2.50
Кількість ЦП (шт.): 66240
Обсяг випуску (грн.): 165600.00