Акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного»

Код за ЄДРПОУ: 00190503
Телефон: 057 700-34-40
e-mail: ukrniio@kharkov.ukrtel.net
Юридична адреса: 61024 м. Харків, вул.Гуданова, 18
 
Перелік обов’язкових документів
Найменування документу Чи завантажено Інформація
1. Статут товариства Так
2. Засновницький (установчий) договір Ні Причина: Установчий договір не укладався
3. Положення про загальні збори Так Переглянути
4. Положення про наглядову раду Так Переглянути
5. Положення про виконавчий орган Так Переглянути
6. Положення про ревізійну комісію Так Переглянути
7. Інші внутрішні положення товариства та зміни до них Ні Причина: Інші внутрішні положення в Товаристві відсутні
8. Положення про кожну філію та кожне представництво товариства Ні Причина: Філій та представництв Товариство не має
9. Принципи (кодекс) корпоративного управління Ні Причина: Принципи (кодекс) корпоративного управління в Товаристві не затверджувались
10. Висновки ревізійної комісії (ревізора) Так Переглянути
11. Висновки аудитора Так Переглянути
12. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам Так Переглянути
13. Проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів - для емітентів іпотечних сертифікатів) (у разі публічного розміщення цінних паперів) Ні Причина: Не зареєстровані випуски ЦП відсутні, рішення про випуск ЦП протягом останніх років не приймалось
14. Свідоцтво(а) про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства Так Переглянути
15. Перелік афілійованих осіб товариства Ні Причина: Афілійовані особи відсутні
16. Протоколи загальних зборів Так Переглянути
17. Повідомлення про проведення загальних зборів Так Переглянути
18. Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів Так Переглянути
19. Особлива інформація емітента Так Переглянути
20. Квартальний звіт емітента Так Переглянути
21. Річний звіт емітента Так Переглянути
22. Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права Ні Причина: Рішення про додаткові емісії акцій протягом останніх років не приймались
23. Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства Ні Причина: Рішення про припинення Товариства загальними Зборами акціонерів не прймалось
24. Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів Ні Причина: Дематеріалізацію цінних паперів проведено в 2010 році
25. Звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття (для управителів іпотечним покриттям/емітентів іпотечних облігацій) Ні Причина: Iпотечне покриття вiдсутнє.Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій емітента немає
26. Інша інформація Ні Причина: Інша інформація, що підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до законодавства, не оприлюднювалася